MB Gruppen

MB Gruppen

om Gruppen

MB Gruppen består av en rad verksamheter med olika specialiteter inom IT. Tillsammans är det en grupp om 150 dedikerade medarbetare, som kan använda sig av varandra som resurser och arbeta som en enhet när det behövs.

MB Gruppens virksomheder

150 DEDIKERADE MEDARBETARE

MB Gruppen har utvecklats i takt med att nya affärsområden uppstått, och med den bakgrunden etablerat nya verksamheter. Vi har också köpt upp befintliga företag genom åren, vilket lagt grunden till en grupp men många olika verksamheter under samma paraply – MB Solutions.

Nedan finns en översikt över de olika verksamheterna och deras kompentenser.

Add-On Development
är ett mjukvaruutvecklingshus i Hanoi, Vietnam, med ca 40 medarbetare. Add-On Development är specialister på utveckling av mjukvara baserade på Microsofts teknologier Läs mer på www.aod.vn

Add-On Products utvecklar och säljer mjukvarulösningar till resursbokning, integrerat med Outlook, samt systemet Ariadne för management av skyltar och multimediamjukvara. Lösningarna marknadsförs över hela världen. Läs mer på add-on.com

Applikator udvikler APPar, hemsidor och Interaktiva displaylösningar. Applikator har utvecklat en rad innovativa lösningar inom välfärdsteknologin som förbättrar livskvaliteten för medborgarna, och samtidigt sparar resurser åt kommuner och regioner. Lösningarna är utvecklade i tätt samarbete med offentliga partners, med fokus på användarvänlighet för så väl medborgarna som administratörerna.

Active Window utvecklar och säljer interaktiva APPar och displaylösningar med primärt fokus på turistinformation. MB Solutions står för hosting och support för Active Windows lösningar. Läs mer på www.activewindow.dk

Cloud Retail Systems A/S (CRS) etablerades i början av 2016 som en följd av sammanslagningen av aktiviteterna i verksamheterna Retail Planit och WinKAS.

CRS levererar IT lösningar till mer än 700 butiker i Skandinavien, och målsättningen är att bli den främsta leverantören av Omni Channel lösningar till datailbranchen.

MB Solutions arbetar tätt ihop mede CRS utvecklingsteam omkring utvecklingen av nästa generations lösningar. 

CRS räknas också apps4all, web4all och WePay.

MB Gruppen - Invensus

Invensus är ett mjukvaruutvecklingshus i Kharkow, Ukraina. Invensus arbetar primärt med utveckling av mjukvara för övriga verksamheter i MB Gruppen. Invensus sysselsätter ca 35 mycket kvalificerade specialister.

MB Gruppen - Winkas

WinKAS A/S utvecklar och marknadsför lösningar kring administration inom föreningar, förbund och organisationer. WinKAS har dessutom utvecklat applikationer till kommuner som hanterar lokalbokning, administration av intäkter och en Föreningsportal som är medborgarnas ingång till kommunens föreningsliv. Lösningen är naturligtvis tätt integrerad med WinKAS föreningslösningar.

Dynamics 365 - 365 Solutions

365 Solutions är en avdelning inom MB Solutions, där fokuset ligger på Office 365. 365 Solutions hanterar alla aspekter vad gäller implementering av Office 365. 365 Solutions är en avdelning inom MB Solutions, inte ett eget bolag.